Værdigrundlag

Fællesskab

Moderne fællesskab, hvor vi samles om en tro på at flere kan gøre mere. Hvor fællesskabet er med til at gøre vores liv lettere og bedre. Fællesskabet må aldrig blive besværligt og aldrig en tvang.’

Demokrati

Demokrati er grundlaget for bofællesskabet. Beslutningerne omkring fællesskab og fællesarealer bliver truffet på demokratisk vis og skal respekteres herefter. Alle vil derfor indimellem opleve at skulle følge beslutninger, de selv er imod. Der vil også altid være tilfælde, hvor den enkelte familie må betale til ting, som familien ikke nødvendigvis bruger.

Deltagelse

Drømmen om at bo et sted fyldt af liv, initiativ, entusiasme bygger på deltagelse. En forudsætning er derfor, at den enkelte har en lyst til at bruge kræfter på enten at opbygge legepladsen, stå for urtehaven, arrangere fodboldkampe el.lign.

Udvalg

For at få fællesskabet til at fungere rent praktisk nedsættes nogle udvalg, der har ansvaret for forskellige områder. For eksempel en køkken-gruppe, børne-gruppe, aktivitets-gruppe, have-gruppe osv. Grupperne dannes løbende, som behovene opstår.

Åbenhed

At bo så tæt forudsætter en åbenhed overfor nye og anderledes måder at gøre tingene på. På den måde tror vi på, at vi kan løfte verden ud over vores egen fastgroede trummerum.

Hverdagen

Et af samlingspunkterne er fællesspisningen, der både skal aflaste familien i hverdagen og skabe et fælles fundament for et velfungerende nærmiljø. Det er gennem de daglige kontakter interessen for og kendskabet til hinanden opstår. Traditioner omkring årsdage, fastelavn, Sankt Hans osv. skaber desuden en bedre tilknytning til stedet og hinanden.

Børn og voksne

Fællesskabet er både for børn og voksne. Der skal derfor både være legepladser, boldbaner, tumlepladser og et børnerum i fælleshuset. Men vi ønsker også at styrke voksenlivet gennem for eksempel fleksible kontorfaciliteter, hobbyrum, smukke omgivelser osv.

Bæredygtighed

Bæredygtighed et nøgleord for os. Uden at være fanatiske vil vi tilstræbe, at hverken de fysiske rammer, dvs. husene eller vores daglige gøremål som rengøring, tøjvask etc. belaster miljøet. Vi er ikke et økologisk bofællesskab, men snarere et fællesskab med en grøn bevidsthed. Vores mad til fællesspisningen er også gerne økologisk, og vi vil forsøge at få aftaler i stand med økologiske leverandører.

Fælles faciliteter

Vores fælleshus er alles ansvar. Det er tænkt som et “multipurpose hus” og danner rammen om fællesspisningen og andre fælles aktiviteter. Der vil være et tumlerum til børnene, måske et værksted for både børn og voksne. Huset kan desuden bruges som et fælleskontor i dagtimerne for dem, som arbejder hjemme. Udover fælleshuset er der fællesarealerne, som vi alle har et ansvar for at være med til at opbygge og vedligeholde. Der vil være en legeplads for børn og barnlige sjæle. En urtehave til fælles afbenyttelse samt mulighed for at holde fælles dyr som høns eller kaniner.