Historie

Forår 2003: Roskilde Kommune afsætter jord til bofællesskaber i Trekroner.

12. juni 2003: Byggeforeningen Absalons Have stiftes.

Efterår 2003: Tegnestuen Vandkunsten hyres til at udarbejde et forprojekt. Vandkunsten fremlægger skitseprojekt for 17 rækkehuse og et fælleshus. Udvides senere til 23 boliger. Roskilde Kommune udbyder område 10 i Trekroner til bofællesskaber. Absalons Have byder på en grund.

Vinter 2003: Absalons Have tilbydes at købe en grund. Foreningen slår til og køber knap 10.000 kvadratmeter.

Forår 2004: Fem byggefirmaer indbydes til licitation.

Juni 2004: Licitation. Hoffmann afgiver det billigste bud og får kontrakt på byggeriet.

September 2004: September 2004: Absalons Have overtager grunden fra kommunen.

September 2004: Byggestart.

April 2005: Rejsegilde.

Juni 2005: Vi overtager husene og flytter ind.

Juni 2006: Vi markerer et-års fødselsdag på Tønsbergvej. Alle 23 familier, som flyttede ind for et år siden, bor her stadig.

Juni 2008: Vores nye naboer i Bakkefaldet og Glashusene flytter ind. Kommunen går samtidig i gang med at færdiggøre Tønsbergvej med gang- og cykelstier, beplantning og belysning. Men efter blot 14 dage indstilles arbejdet igen.

Juni 2008: Vi markerer tre-års fødselsdag, bl.a med afholdelse af olympiske lege for børn og voksne og det traditionsrige store kagebord.

September 2008: Arbejdet med færdiggørelsen af Tønsbergvej genoptages. Ventes færdigt inden jul 2008.

6. januar 2009: Den nye gadebelysning på Tønsbergvej tændes for første gang. Hurra – vi bor ikke længere i et mørkt hul. Nu manglet blot den sidste finish, før vejen er helt færdig.

Maj 2009: Tønsbergvej har fået slidlag på, der er plantet træer og sået græs, så nu har vi snart en rigtig pæn vej. Vi mangler dog stadig et rigtigt gadeskilt.

Oktober 2009: Hurra. Så har vi fået et rigtigt gadeskilt.

November 2009: Store planteweekend. Vi har plantet op imod 700 buske og træer, som forhåbentlig meget hurtigt vil være med til at give lidt læ og hygge i det forblæste Trekroner.

Juni 2010: Fem-års fødselsdag. Dagen blev naturligvis markeret på forskellig vis, bl.a med cykelløbet Tour de Trekroner, kæmpe-kæmpe kagebord, grillaften og fodbold-VM på storskærm. Vores formand holdt en meget underholdende fødselsdagstale, og vi sang den årlige, opdaterede udgave af “Riv det ned”.

Juni 2015: 10-års fødselsdag. Et brag af en dag for både børn og voksne samt de mange gæster.

Hvert år på Absalons Haves fødselsdag er der et stort kagebord.